Cot-den-pha-14m-17m-25m.jpg

Cột đèn pha cao áp

Cot-den-pha-14m-17m-25m.jpg